Överlägg

Väktare

Om du utbildar dig till väktare så finns det många områden att välja att arbeta inom. Det kan vara att du jobbar med att bevaka olika byggnader och lokaler. Det kan även vara att du jobbar som vakt i butik, eller som ordningsvakt utanför restauranger och diskotek. Väktare behövs även då det är värdetransporter. För att du ska kunna jobba som väktare så måste du gå väktargrundutbildning. Det är en utbildning på 288 timmar. Det är två delar i denna utbildning samt att du även får praktik. Denna utbildning anordnas av olika instanser. Bland annat av Bevakningsbranschens Yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA). Sedan under tiden du jobbar som väktare så får du fortbildningen under dina yrkesverksamma år och det via det jobb du har.

Vad gör en väktare?

Som tidigare nämnt så finns det många områden där det behövs väktare av olika slag. Du kan bland annat vara en så kallad ronderande väktare. Du åker då runt till olika kunder. Du bevakar industrier, lokaler, varuhus, fastigheter med mera och det mot inbrott, stöld, brand och så vidare.

Du kan även vara anställd som en stationär väktare. Du kan då jobba i en reception till ett företag, på bank eller på en myndighet. Du får då övervaka besökare, se till att inga obehöriga tar sig in samt att det även kan förekomma andra arbetsuppgifter.

Sedan kan du även jobba i en butik som en slags butikskontrollant. Antingen civilklädd eller i uniform. Du har som uppgift att ingripa om det sker snatterier eller stöld.

Du kan även jobba med värdetransporter som väktare. Du jobbar då med transporter av sedlar, mynt, värdepapper samt andra sorters värdeföremål. Det mellan olika platser. Det kan vara mellan butiker och banker, eller uttagsautomater.