Överlägg

Veterinär

Veterinär är något många drömmer om att bli. På gymnasiet kan du läsa Naturvetenskapsprogrammet för att förbereda dig för de studier du måste göra efter. Du får då automatiskt rätt behörigheter som krävs för att söka till veterinärprogrammet. Utbildningen på Veterinärprogrammet är på universitetsnivå i Sverige. Det är 5,5 års studier som sker på heltid. Sista terminen så är det examensarbete och valfri fördjupning. När du avslutat dina studier så ska du ansöka om en veterinärlegitimation. Den utfärdas av Jordbruksverket.

Vad gör en veterinär?

En veterinär jobbar med sjuka djur, för det mesta, men det är även ett yrke som handlar om andra saker. Några av de anställningar som är vanliga är:

  • Distriktsveterinär
  • Officiell veterinär
  • Djurhälsoveterinär
  • Länsveterinär

En veterinär jobbar med akut- och förebyggande djurhälsovård så väl som med livsmedelshygien. Sedan kan du ha olika specialkunskaper eller inrikta dig på olika sorters djur.

Om du arbetar som en så kallad distriktsveterinär så innebär det att du jobbar främst med djur inom lantbruk. Det är djur som finns i stall och ladugårdar.

Som Officiell veterinär på Livsmedelsverket får du jobba med bland annat levandedjursbesiktning och besiktning efter slakt. Du är då den person som säkerställer att alla djur är friska samt bedömer efter slakt om köttet är godkänt som livsmedel.

Du kan även jobba som djurhälsoveterinär. Då är du anställd vid husdjurs- och slakteriföreningar. I arbetet ingår att ge lantbrukare råd om bland annat förebyggande djurhälsovård samt mycket mer.

Väljer du att jobba som länsveterinär så jobbar du inom länsstyrelserna med bland annat djurskydd och livsmedelskontroll. Sedan kan du jobba som veterinär vid mindre djursjukhus, för att ta hand om mindre djur, så som fåglar, katter, hundar och så vidare. Du kan även välja att starta en egen mottagning.